Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA TANRIÇA KİBELE VE UMAY ANA
(GODDESS CYBELE AND UMAY ANA İN CONTEMPORARY TURKİSH ART )

Author : Barış BOZOK    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 20
Page : 167-179
DOI Number: :
Cite : Barış BOZOK , (2022). ÇAĞDAŞ TÜRK SANATINDA TANRIÇA KİBELE VE UMAY ANA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 20, p. 167-179. Doi: .


Summary

Geçmişte ve günümüzde birçok sanatçı, mitolojilerinden ve kültürlerinden beslenerek sanatsal üretimler yapmıştır/ yapmaktadır. Sanatın her dalından eserler ile mitolojilerini ve kültürlerini aktarma çabasında oldukları görülmektedir. Bu araştırmada, çok geniş bir yapıya sahip olan Anadolu mitoloji ve kültür alanından sadece, plastik sanatlarda konu olarak ele alınan Tanrıça Kibele kültü ve Türk Mitolojisi içinde yer alan Umay Ana kültünün Çağdaş Türk Sanatı’na nasıl yansıdığı çalışılmaktadır. Araştırmada, Tanrıça Kibele kültünü eserlerine yansıtan sanatçılardan Neslihan Kıyar‘ın eserleri ve Umay Ana kültünü eserlerine yansıtan Can Göknil’in eserleri ele alınmıştır. Aynı zamanda araştırmacı Barış Bozok’un özgün çalışmalarından “Umay Ana” eserine odaklanılmıştır. Veriler, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ve eser incelemesi yolu ile elde edilmiştir. Günümüz Anadolu kültüründe varlıklarını sürdüren Kibele ve Umay kültünün Çağdaş Türk Sanatı’na yansımalarının ele alındığı bu araştırma sonucunda; Umay kültüne ait çalışmaların, Kibele kültüne kıyasla çok az ele alındığı görülmektedir. Her ikisi de bereketi, bolluğu ve güçlü kadını temsil eden Kibele ve Umay Ana karakterleri, tanrıça olarak kültürel yaşamda değerlerini koruyan karakterlerdir.Keywords
Çağdaş Sanat, Kibele, Umay Ana.

Abstract

In the past and today, many artists have made artistic productions based on their mythologies and cultures. It is seen that they are trying to convey their mythology and culture with works from all branches of art. In this research, it is studied how the cult of Goddess Cybele, which is considered as a subject in plastic arts, and the cult of Umay Ana, which is included in Turkish Mythology, reflected in Contemporary Turkish Art, from the Anatolian mythology and culture field, which has a very wide structure. In the research, the works of Neslihan Kıyar, one of the artists who reflect the cult of Goddess Cybele to her works, and the works of Can Göknil, who reflects the cult of Umay Ana to her works, are discussed. At the same time, the focus was on the original work of researcher Barış Bozok, "Umay Ana". The data were obtained through literature review and work review, one of the qualitative research methods. As a result of this research, in which the reflections of the Cybele and Umay cult, which continue their existence in today's Anatolian culture, on Contemporary Turkish Art; It is seen that the studies of the cult of Umay are less discussed compared to the cult of Cybele. The main characters of Kibele and Umay, both representing fertility, abundance and strong woman, are the characters who preserve their values in cultural life as goddesses.Keywords
Contemporary Art, Cybele, Umay Ana.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  EYLÜL sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  TEMMUZ sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri