Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANLATI ÇÖZÜMLEMESİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM: COVID-19 KİŞİSEL ANLATILARINI ETKİLEYEN BİR UNSUR OLARAK EĞİTİM DÜZEYİ
(A SOCIOLIINGUISTIC PERSPECTIVE IN NARRATIVE ANALYSIS: EDUCATIONAL BACKGROUNDS OF PEOPLE AS INFLUENTIAL FACTORS IN THE PERSONAL NARRATIVES ON COVID-19 PANDEMIC )

Author : Süleyman Demir    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 45-63
DOI Number: :
Cite : Süleyman Demir , (2020). ANLATI ÇÖZÜMLEMESİNE TOPLUMDİLBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM: COVID-19 KİŞİSEL ANLATILARINI ETKİLEYEN BİR UNSUR OLARAK EĞİTİM DÜZEYİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 45-63. Doi: 10.46872/pj.58.


Summary

Bu makale kişisel deneyim anlatı çözümlemesi konusuyla ilişkili olarak, Labov’un anlatı yapısı bağlamında sosyodilbilimsel bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır. Çalışma, biri yüksek, diğeri düşük sosyoekonomik düzeyi ve eğitim geçmişi olan iki farklı katılımcı grubuna odaklanmıştır. Çalışmada, sosyoekonomik ve eğitim düzeylerine göre eşit şekilde iki gruba ayrılan ve Türkiye’nin farklı yerlerinde yaşayan toplamda 20 kişinin COVID-19 salgını ile ilgili sözlü anlatıları Labov’un (1972) Kişisel Deneyim anlatı çözümlemesine göre karşılaştırılmıştır. Karantina koşulları nedeniyle veriler telefon görüşmeleri aracılığıyla toplanmış, kodlama ve analiz için yazıya dönüştürülmüştür. Bu bağlamda veriler, kartopu örneklem yöntemiyle toplanmış ve Labov’un önerdiği parametreler ışığında bulgular sıklık ve yüzdelikler halinde tablolara dönüştürülmüştür. Çalışmanın bulguları sosyal ve eğitimsel açıdan daha iyi seviyede olan katılımcıların ifade kabiliyeti, sözcük seçimi ve cümle yapıları bağlamında daha iyi sözlü anlatı yetenekleri olduğunu göstermiştir. Öte yandan, eğitimin olumlu etkisine karşın katılımcıların yaşanan salgın hastalığın ciddiyetinin farkında oldukları görülmüştür. Bu bulgu eğitimin önemini ortaya koyarken kişisel deneyimler üzerinde sosyal etkileşim ve kitlesel medyanın etkileri konusunda da ipuçları sunmaktadır.Keywords
kişisel deneyim anlatıları, COVID-19 anlatıları, anlatı yapısı, sözlü anlatı

Abstract

This article intends to provide a sociolinguistic framework for the analysis of personal experience narratives referring to Labovian story structure terminology. The study focuses on participants from two distinct groups; one with higher, the other with lower educational backgrounds and socioeconomic levels. In this study, oral narratives on COVID-19 pandemic reflecting the personal experiences of 20 people from different parts of Turkey, who are divided into two groups equally according to their educatioan and socioeconomic levels, have been compared in relation to Labov’s Personal Experience Narrative Analysis. Due to quarantine conditions the data were collected through phone calls and trascribed for coding and analysis. In this regard, snowball sampling method was used and Labovian parameters found in the narratives were presented in tables rearding their percentages and frequencies. In order to maintain the ethical considerations of the study, their approval was obtained before the meeting with the participants and they were included in the study in this way. The findings indicate that economically and educationally better-level participants have better narration skills in terms of the quality of expressions, word preferences, lenght of the narrative and sentence structures. In contrast, lower education group narratives lacked some categorisations offered by Labov which implies that education may have an effect on personal narratives. On the other hand, despite the effect of education on linguistic capacity, people are seen to be aware of the seriousness of a contagious disease. This finding denotes the importance of education and gives clues about social interaction and mass media effect on personal experiences.Keywords
personal experience narratives, COVID-19 narratives, narrative structure, oral narrative

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri