Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BELEDİYE ATIKLARININ YÖNETİMİ
(MANAGEMENT OF MUNICIPAL WASTE IN THE WORLD AND TURKEY )

Author : Osman Altıntaş  Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 1-27
DOI Number: :
Cite : Osman Altıntaş Prof. Dr. Yasemin KESKİN BENLİ, (2022). DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BELEDİYE ATIKLARININ YÖNETİMİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 1-27. Doi: .


Summary

Katı atık yönetimi, atıkların ortaya çıkışından nihai olarak bertarafına kadar, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan en fazla faydayı sağlayacak yöntemlerin uygulanması olarak tasarlanmıştır. Diğer taraftan teknolojik gelişmelerin etkisiyle değişen üretim ve tüketim süreçleri atık miktarının artmasına ve bu atıkların bileşenlerinin değişmesine sebep olmuştur. Katı atık miktar ve hacminde ortaya çıkan bu artışlar katı atık yönetiminin çevre ve insan sağlığı açısından oldukça önemli ve gerekli olduğunu göstermiştir. Atık yönetimi genellikle belediye bütçelerinin çok önemli bir kısmını oluşturmakta olup belediyelerin bu hizmeti yürütebilmek için verimli, sürdürülebilir ve sosyal olarak desteklenen entegre sistemlere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu çerçevede çalışma kapsamında öncelikle atık yönetim sistemlerinin neler olduğu araştırılmıştır. Ardından ABD, AB, Çin ve Türkiye’nin belediye atıkları için atık yönetim sistemlerinden hangilerini uyguladıkları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Ülkelerin ekonomi politikalarının gündeminde olan döngüsel ekonominin gittikçe önem kazanmaya başlamasıyla birlikte belediye atıkları ile ilgili olarak atık yönetim sistemi tercihlerinin de daha çok geri dönüşüm ve geri kazanıma doğru yöneldiği gözlenmiştir. Bu çerçevede ülke ekonomisine daha fazla olumlu etkisinin sağlanabilmesi amacıyla geri dönüşüm faaliyetlerinin desteklenmesi ve sektörel bazda detaylı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu görülmüştür. Diğer taraftan atığın kaynakta ayrıştırılarak geri dönüşüm oranlarının artırılması için hanehalklarının bilinçlendirilmesi ve yerel yönetimlerin atığın kaynakta ayrı toplanmasına ilişkin kapasitelerinin artırılmasının oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Belediye Atıkları, Evsel Atık, Katı Atık Yönetimi

Abstract

Solid waste management is designed as the application of methods that will provide the most economic, social and environmental benefits, from the generation of waste to its final disposal. On the other hand, changing production and consumption processes with the effect of technological developments caused the amount of waste to increase and the components of these wastes to change. These increases in the amount and volume of solid waste have shown that solid waste management is very important and necessary for the environment and human health. Waste management usually constitutes a very important part of municipal budgets and municipalities need efficient, sustainable and socially supported integrated systems in order to provide this service. In this framework, first of all, waste management systems were investigated within the scope of the study. Then, it has been tried to reveal which of the waste management systems for municipal wastes in the USA, EU, China and Turkey. Then, it has been tried to reveal which of the waste management systems for municipal wastes in the USA, EU, China and Turkey. It has been observed that, with the increasing importance of the circular economy, which has been on the agenda of the economic policies of the countries, the preferences of the waste management system regarding municipal wastes are more towards recycling and recovery. In this context, it has been seen that there is a need for supporting recycling activities and detailed studies on a sectoral basis in order to have a more positive effect on the country's economy. On the other hand, it was concluded that it is very important to raise the awareness of households and to increase the capacity of local governments to collect waste separately at the source in order to increase recycling rates by separating the waste at the source.Keywords
Municipal Waste, Household Waste, Solid Waste Management

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri