Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Heykelde Yapay Işık ve Hareket: Lumino-Kinetik Heykel
(Artificial Light And Movement In Sculpture: Lumino-Kinetic Sculpture )

Author : Tuncay Koçay    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 52-66
DOI Number: :
Cite : Tuncay Koçay , (2022). Heykelde Yapay Işık ve Hareket: Lumino-Kinetik Heykel. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 52-66. Doi: .


Summary

Heykelde yapay ışık kullanımı ve hareket kavramları yirminci yüzyılın başlarından itibaren sanatçıların ilgisi dahilinde olmaya başlamıştır. Yeni arayışların tüm hızıyla sürdüğü bu dönemde heykel biçim, malzeme ve içerik olarak değiştiği gibi heykel algısı da farklılaşmıştır. Kuşkusuz bu değişim sürecinde ortaya çıkan kinetik sanatın ilk örnekleri hem sanatsal hem de heykel özelinde değişimin belirgin niteliklerini barındırmaktadır. Hareketle ilişkilendirilen ve bilimsel bir terim olan “kinetik” kavramı, Naum Gabo tarafından ilk kez sanatsal bağlamda kullanılmış ve özellikle heykel ile ilişkilendirilmiştir. Böylelikle farklı şekil ve bileşenlerle elde edilen fiziksel hareket heykelde sanatsal bir form olarak ele alınan konulardan biri haline gelmiştir. Kinetik heykellerde hareket; elektrikli mekanizmalar, doğal yollar, optik yanılsamalar ve izleyici katılımı gibi yöntemler kullanılarak sağlanmaktadır. Lumino-kinetik heykel ise elektrikli ışıkların hareketli mekanizmalara dahil edilmesiyle ortaya çıkmış ve Kinetik Heykelin alt kategorilerinden biri olarak ele alınmıştır. Lumino kinetiğin ortaya çıkışıyla heykelde hem farklı görsel etkiler hem yeni biçimsel ve algısal öneriler oluşturulmuştur. Hareketli mekanizmaların sabit bir ışığı yansıtması, ışığın mekanizmayla birlikte hareket etmesi ve elektronik yazılımlar aracılığıyla farklı şekillerde yanıp sönen ışıklar kullanılarak oluşturulan lumino-kinetik heykeller ile heykel yeni bir boyut daha kazanarak etki alanını genişletmiştir. Betimsel tarama modeliyle oluşturulan bu çalışmada, kinetik heykel sanatında bir alt tür olarak ele alınan lumino-kinetik heykelin ortaya çıkış ve gelişim sürecine katkı sağlayan önemli sanatçıların yapıtlarına yer verilmiştir. Bu yapıtlar aracılığıyla lumino-kinetik heykellerin hangi şekillerde uygulandığı, kullanım şekillerine göre ortaya çıkardıkları görsel ve estetik etkiler, heykele olan katkıları ve heykel alanında nasıl konumlandıkları araştırılmıştır.Keywords
Heykel, Yapay ışık, Mekân, Enstalasyon, Kinetik sanat

Abstract

The use of artificial light in sculpture and the concept of movement have been of interest to artists since the beginning of the twentieth century. In this process, where new searches continue at full speed, the sculpture has changed in form, material and content, as well as the perception of the sculpture. Undoubtedly, the works that emerged as the first examples of kinetic art in this process contain the distinctive qualities of this change both artistically and in sculpture specifically. The concept of "kinetics", a scientific term associated with movement, was also taken into the context of art, being used for the first time by Naum Gabo. Thus, physical movement, which is achieved in different ways and with different components, has become one of the subjects used as an artistic form in sculpture. Movement in kinetic sculptures is created by means of electrical mechanisms, natural means, optical illusions and inclusion of the viewer. Considered as one of the subcategories of kinetic sculpture, lumino-kinetic sculptures, are created by incorporating electric lights into moving mechanisms which then allow the creation of both different visual effects and new formal and perceptual suggestions. With lumino-kinetic sculptures created by the moving mechanisms through reflecting a constant light, moving light with the mechanism and using lights that flash in different ways through electronic software the sculpture has gained a new dimension and expanded its sphere of influence. This study which is created with the descriptive research model includes the works of artists who contributed to the emergence and development process of lumino-kinetic sculpture, which is considered as a subgenre in kinetic sculpture. Through these artworks, the ways in which lumino-kinetic sculptures are actualized, the visual and aesthetic effects they have in according to their use, their contributions to sculpture in general and how they could be positioned in the field of sculpture is examined.Keywords
Sculpture, artificial light, space, Instalation, Kinetic art

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri