Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE KENDİNİ İŞLETMEDEN HİSSETME İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ: SİVİL HAVACILIKTA BİR ARAŞTIRMA
(THE MEDIATING EFFECT OF ORGANİZATİON TRUST ON THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT AND PERCEIVED İNSİDER STATÜS: EVİDENCE FROM TURKİSH AVİATİON INDUSTRY )

Author : ABDULLAH ALPER ŞENER  PROF.DR. ÜLKÜ UZUN ÇARŞILI  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 95-107
DOI Number: :
Cite : ABDULLAH ALPER ŞENER PROF.DR. ÜLKÜ UZUN ÇARŞILI, (2022). ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK VE KENDİNİ İŞLETMEDEN HİSSETME İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL GÜVENİN ARACILIK ROLÜ: SİVİL HAVACILIKTA BİR ARAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 95-107. Doi: .


Summary

Örgütler yoğun rekabet ortamında varlıklarını sürdürebilmek, kendi amaçları doğrultusunda başarıyı yakalayabilmek ve en yüksek performansa ulaşabilmek için sürekli olarak etkinlik ve verimlik arayışındadırlar. Bu durum, örgüt çalışanlarını örgütün amaç ve çıkarları doğrultusunda birlikte çalışma konusunda örgütsel yaşam içindeki ilişkiler ağını iyi yönetmeye mecbur kılmaktadır. Bu araştırmanı amacı algılanan örgütsel desteğin kendini işletmeden hissetmede ile ilişlisinde örgütsel güvenin bu değişkenler arasındaki aracılık etkisini incelemektedir. Ayrıca algılanan örgütsel destek ile örgütsel güven, örgütsel güven ile kendini işletmeden hissetme ve kendini işletmeden hissetme ile algılanan örgütsel destek arasında doğrudan bir etki olup olmadığı da araştırma kapsamında ele alınmıştır. Çalışmanın verileri, ülkemizde sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmaların, İstanbul ili ve çevresinde çalışan, havacılıkta yer hizmetleri, teknik kısım, idari kısım, kabin ekibi ve çeşitli yönetim kadrolarında görevli 486 kişiden elde edilmiş ve bu veriler yapısal eşitlik modellemesi ile analiz edilmiştir. Araştırmamızdaki analizler SmartPLS 3.2.9 programı kullanılarak yapılmıştır. Analizler sonucunda algılanan örgütsel desteğin kendini işletmeden hissetme üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu ve bu etkide örgütsel güvenin aracılık rolü üstlendiği tespit edilmiştir.



Keywords
Algılanan Örgütsel Destek, Kendini İşletmeden Hissetme, Örgütsel Güven

Abstract

Organizations are constantly in search of effectiveness and efficiency in order to survive in an intensely competitive environment, to achieve success in line with their own goals, and to achieve the highest performance. This situation obliges the employees of the organization to manage the network of relations in organizational life well in order to work together in line with the goals and interests of the organization. The aim of this research is to examine the mediating effect of organizational trust on perceived organizational support to feel disengaged from the business. In addition, whether there is a direct effect between perceived organizational support and organizational trust, organizational trust and feeling of being unemployed, and perceived organizational support were also discussed within the scope of the research. The data of the study were obtained from 486 people working in the aviation ground services, technical department, administrative department, cabin crew and various management staff of companies operating in the civil aviation sector in our country, working in and around Istanbul, and these data were analyzed by structural equation modeling. The analyzes in our research were made using the SmartPLS 3.2.9 program. As a result of the analysis, it was determined that the perceived organizational support had a positive effect on the feeling of being self-employed and organizational trust played a mediating role in this effect.



Keywords
Percived Organization Support, Percived İnsider Statüs, Organization Trust

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.



    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.



Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri