Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EĞİTİMDE MENTORLUK
(MENTORING IN EDUCATION )

Author : Fatma ERCAN  Fatma ERCAN; Prof. Dr. Ali AKSU  
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 108-133
DOI Number: :
Cite : Fatma ERCAN Fatma ERCAN; Prof. Dr. Ali AKSU, (2022). EĞİTİMDE MENTORLUK. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 108-133. Doi: .


Summary

Bu çalışmanın amacı, mesleğe yeni başlamış olan aday öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları saptamak, bu sorunların çözümü için aday öğretmenlere rehberlik sunmak ve bilgi elde etmelerini sağlamaktır. Eğitim kurumlarında mentor (rehber/danışman) ve menti (mesleğe yeni başlayan) kavramlarına ilişkin aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Aday öğretmen olarak mentilere rehber olacak mentorluk uygulamasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Aday öğretmenlerin eğitimde mentorluğa ilişkin görüşlerini kendi gerçekliği içinde, detaylı ve derinlemesine incelemeyi amaçlayan bu çalışmada nitel araştırma yöntemi uygulanmıştır. Araştırmada evrenin tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırma İzmir ili Buca ilçesi resmi okullarında bulunan 11 aday öğretmenden farklı branşlarda bulunan 7 aday öğretmenin gönüllü katılımından oluşmaktadır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan amaçsal (amaçlı) örnekleme yöntemi türlerinden biri olan benzeşik örnekleme kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel araştırma veri analizi tekniği olarak içerik analizi kullanılmıştır. Eğitimde mentorluk konusunda aday öğretmenlerin görüşlerini ortaya koymak için araştırma sorularına (rehber öğretmeninizin özellikleri nelerdir, sizce atanacak rehber öğretmenin seçiminde nasıl bir yol izlenmelidir, sizce rehber öğretmeninizin sağlayacağı yararlar nelerdir, size rehberlik yapan kişi bu görevini nasıl yapmaktadır) verilen cevaplardan, aday öğretmenlerin rehber öğretmenleri hakkında, olumlu ve olumsuzluklara dair görüşlerini ortaya koydukları söylenebilir.Keywords
Anahtar Kelimeler: Mentor, Mentorluk, Mentorluk Uygulamaları, Menti

Abstract

The aim of this study is to determine the problems faced by novice teachers who have just started their profession, to provide guidance to novice teachers for the solution of these problems and to enable them to obtain information. It is aimed to reveal the opinions of novice teachers about the concepts of mentor (guide/advisor) and mentee (newbie to the profession) in educational institutions. It is thought that the mentoring practice that will guide the mentees as a candidate teacher can be beneficial. Qualitative research method was applied in this study, which aims to examine the views of novice teachers about mentoring in education in their own reality, in detail and in depth. In the research, it was tried to reach the whole universe. The research consists of the voluntary participation of 7 novice teachers from different branches out of 11 novice teachers working in public schools in Buca district of Izmir. The research was built on a qualitative research design. Homogeneous sampling technique, one of the purposive sampling methods, was used in the formation of the study group. In the analysis of the data, content analysis was used as a qualitative research data analysis technique. From the answers given to the research questions (what are the characteristics of your counselor, how do you think the selection of the counselor to be appointed should be, what benefits do you think your counselor will provide, how does the person who guides you do this job?) in order to reveal the opinions of the novice teachers about mentoring in education, it can be said that the novice teachers revealed their positive and negative opinions about their counselors.Keywords
Keywords: Mentor, Mentoring, Mentoring Practices, Mentee

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri