Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 SONRASINDA AVUKATLARIN UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE HAZIR BULUNUŞLUKLARI
(AFTER THE COVID-19 OPINIONS AND READINESS OF LAWYERS ABOUT REMOTE WORKING )

Author : BERKER KILIÇ  Esra KILIÇ, Av. Şakir BALCI  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 74-99
DOI Number: :
Cite : BERKER KILIÇ Esra KILIÇ, Av. Şakir BALCI, (2020). COVID-19 SONRASINDA AVUKATLARIN UZAKTAN ÇALIŞMAYA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE HAZIR BULUNUŞLUKLARI. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 74-99. Doi: 10.46872/pj.59.


Summary

Salgın sürecinden olumsuz etkilenen sektörlere ilişkin literatür incelemesinde bankacılık, ulaştırma, turizm, sağlık, sanayi, ticaret, eğitim ve spor alanlarının olduğu görülmektedir. Covid-19 tedbirleri kapsamında yargı süreçlerinin büyük oranda askıya alınmış olması ve salgı sonrası davaların duruşmasız görülmesi ve uzaktan çalışabilirliğe ilişkin planlamalar göstermektedir ki ilerleyen dönemlerde hukuk alanında normalleşme asla eskisi gibi olmayacaktır. Türkiye'de ki 300 avukat ankete katılmış ve avukatların uzaktan çalışmasına ilişkin i) bilişim teknolojileri ve bilgi güvenliği öz yeterliliklerinin yeterli olduğu, ii) müvekkil görüşmeleri, duruşma işlemleri, tutuklu görüşmeleri, arabuluculuk hizmetleri gibi bazı avukatlık işlemlerinin uzaktan da yapılabilir olduğu ve bunun zamanı daha verimli kullanma, iptal edilen işlerin ve maliyetlerinin azalmasına olumlu katkısının olacağını düşündükleri, iii) iş disiplini, motivasyon, müvekkillere kaşı sorumluluk ve işe bağımlılıklarında çok fazla düşüşe olmayacağı, iv) gerekli fiziki mekan, rahatsız edilmeden çalışabilme, ekipman yeterliliği, teknik bilgi gereksinimine sahip oldukları, v) gerekirse ek ekipman ve eğitim yatırımı yapmaya hazır oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, avukatların ciddi bir çoğunluğunun, uzaktan çalışma konusunda Türkiye Barolar Birliği’ nin ve il barolarının etkin olmasını bekledikleri görülmüştür. Elde edilen bulgular sonucunda hukuk alanında uzaktan çalışmanın hayata geçirilmesi durumunda avukatların bu duruma çok hızlı bir şekilde adapte olabilecekleri görülmüştür. Diğer taraftan avukatla iletişim için dijital ortamların tercih edilmeyeceği, güven duygusunun ön planda olduğu geniş bir alan da mevcuttur. Yargı faaliyetleri açısından ise göz-göze, yüz-yüze temas suretiyle ilişki kurulmasını gerektiren adli süreçler mevcuttur. Dijital yöntemlerin yetmeyeceği, örneğin ceza yargılama usulünde mahkeme ve sanık arasında ve sanıkla avukatı arasında uygulanması adil yargılamanın da gereklerinden olan doğrudanlık, yüz-yüzelik gibi evrensel ilkelerin korunması zorunlu olduğundan, uzaktan çalışmanın yetersiz kalacağı hatta bazı durumlarda mümkün olmadığı da unutulmamalıdır. Sonuçta özellikle Ceza Muhakemesi Kanunu, adil yargılama sistemine dahil olduğumuza ilişkin Anayasal hükümlerimiz, Uluslararası bağlayıcı hükümler ve ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yargılama usulüne ilişkin gözeteceği ilkeler kapsamında, uzaktan çalışma sistemi avukatlık hizmetlerinin bütünü ve yargılama süreçlerinin tamamı için uygun olmayacaktır.Keywords
Hukuk, Avukat, Uzaktan çalışma, Adalet, Adil yargılanma

Abstract

In the literature review regarding the sectors, banking, transportation, tourism, health, industry, trade, education and sports fields are negatively affected by the epidemic process.Within the scope of Covid-19 precautions, the fact that the judicial processes have been largely suspended and that the post-secretion cases are done without trials and plans to work remotely showed that in the future, normalization in the field of law will never be the same as old. 300 lawyers participated in the survey in Turkey and for lawyers to work remotely has reached the following conclusions: i) information technologies and information security self-efficacy are sufficient, ii) they think that some attorneyship procedures such as client interviews, trial proceedings, detainee interviews, mediation services can also be done remotely and this will contribute positively to the use of time more efficiently, the canceled works and the reduction of their costs, iii) 3) there will not be much decrease in work discipline, motivation, responsibility towards clients and dependence on work, iv) they have the necessary physical space, ability to work without disturbance, equipment adequacy, and technical knowledge, v) they are ready to invest in additional equipment and training if necessary. In addition, a significant majority of lawyers, Turkey Bar Association in remote work's been seen and they expect it to be effective by the provincial bar associations. It has been observed that lawyers can adapt to this situation very quickly in case of working remotely in the field of law as a result of the findings obtained. On the other hand, there is a large area where digital environments are not preferred for communication with the lawyer, and a sense of trust is at the forefront. In terms of judicial activities, there are judicial processes that require the establishment of eye-to-eye, face-to-face contact. It should be kept in mind that digital methods will not be sufficient, for example, in the criminal procedure, universal principles such as directness, face-to-face, such as directness, face-to-face, which are among the requirements of fair trials, which are among the requirements of fair trial, must be kept in mind, and in some cases are not possible. As a result, especially within the scope of the Criminal Procedure Code, our Constitutional provisions regarding our involvement in the fair trial system, International binding provisions as well as the principles to be observed by the European Court of Human Rights regarding the trial procedure, the distance working system will not be suitable for the whole of the legal services and the judicial processes.Keywords
Law, Lawyer, Remote work, Justice, Fair trial

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri