Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE SEKTÖRLER İTİBARİ İLE İSTİHDAM BÜYÜME İLİŞKİSİ
(RELATIONSHIP BETWEEN EMPLOYMENT AND GROWTH BY SECTORS IN TURKEY )

Author : YASEMİN TELLİ ÜÇLER    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 148-160
DOI Number: :
Cite : YASEMİN TELLİ ÜÇLER , (2022). TÜRKİYE’DE SEKTÖRLER İTİBARİ İLE İSTİHDAM BÜYÜME İLİŞKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 148-160. Doi: .


Summary

Ekonomik büyüme ülkelerin ekonomi hedeflerinin en önemlisidir. Uygulanan politikalarının geneli ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasına odaklanmaktadır. Ekonomik büyüme neticesinde istihdamın artması beklenmektedir. Ekonomik büyüme sonrasında istihdamın artmaması durumunda ise istihdamsız büyüme gerçekleşmiş olmaktadır. Çalışmada Türkiye’de 1992-2020 yılları arasındaki ekonomik büyüme ve istihdam verileri ele alınarak istihdam oluşturmayan ekonomik büyüme üzerinde durulmuştur. Bu amaçla; temel sektörler olan hizmet, sanayi ve tarım sektörlerinin istihdam oranları ile ekonomik büyüme oranları arasındaki ilişki araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere öncelikle Augmented Dickey Fuller Birim Kök Testi uygulanmıştır. İstihdam değişkenlerinin birinci derecede durağan olduğu ve ekonomik büyüme değişkeninin düzey değerinde durağan olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kurulan ekonometrik model ile ekonomik büyüme ve istihdam değişkenleri arasındaki nedensellik ilişkisi, Granger Nedensellik Testi ile araştırılmıştır. Granger Nedesellik Testi sonuçlarına göre ekonomik büyümenin sanayi ve hizmet istihdamına neden olduğu tespit edilmiştir. Ekonomik büyüme ve tarım istihdamı arasında ise herhangi bir nedensellik ilişkisi tespit edilmemiştir. Sonuç olarak tarım sektöründe istihdamsız büyümenin geçerli olduğu anlaşılmıştır.Keywords
İstihdamsız Büyüme, İstihdam, Büyüme, Granger Nedensellik Testi

Abstract

Economic growth is the most important of the economic goals of countries. The policies implemented generally focus on the sustainability of economic growth. As a result of economic growth, employment is expected to increase. If employment does not increase after economic growth, employment-free growth occurs. In the study, the economic growth and employment data between the years 1992-2020 in Turkey and the economic growth that does not create employment are emphasized. For this purpose; The relationship between employment rates and economic growth rates of service, industry and agriculture sectors, which are the main sectors, has been investigated.Augmented Dickey Fuller Unit Root Test was applied to the variables used. It has been concluded that employment variables are stationary in the first degree and the economic growth variable is stationary at the level value. The causality relationship between the established econometric model and the variables of economic growth and employment was investigated with the Granger Causality Test. According to the Granger Causality Test results, it has been determined that economic growth causes industry and service employment. No causality relationship was found between economic growth and agricultural employment. As a result, it has been understood that unemployed growth is valid in the agricultural sector.Keywords
Unemployment Growth, Employment, Growth, Granger Causality Test

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri