Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


LOGO TASARIMINDA TİPOGRAFİK YAKLAŞIMLAR: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(TYPOGRAPHIC APPROACHES IN LOGO DESIGN: ESKİŞEHİR TECHNICAL UNIVERSITY CASE )

Author : Onur Kuran    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 161-172
DOI Number: :
Cite : Onur Kuran , (2022). LOGO TASARIMINDA TİPOGRAFİK YAKLAŞIMLAR: ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 161-172. Doi: .


Summary

Logo tasarımları ürün, hizmet üreten herhangi bir şirket, kurum, organizasyon hatta kişisel ürün ya da servisler adına oluşturulabilen ve ona kimlik kazandırmaya yarayan grafik işaretlerdir. Bir logo tasarımının çoğu kişi tarafından genellikle imgesel ya da soyut çizimler ile oluşturulduğu akla gelebilir. Oysa ki biraz araştırıldığında profesyonel olarak kullanılmakta olan bir çok firma ve kurumun logo tasarımlarında yalnızca tipografik yaklaşımlar tercih edilmiştir. Bu araştırmada grafik tasarımın temel uğraş alanlarından biri olan logo tasarımları hakkında bilgiler sunulmuştur. Sunulan bilgiler ışığında logo tasarımında yaygın biçimde kullanılan tipografik yaklaşımlar olan logotayp ve monogram biçimleri örnekler eşliğinde irdelenmiştir. Araştırmanın devamında ise monogram biçimde tasarlanmış olan Eskişehir Teknik Üniversitesi logo tasarımının süreci aktarılmakta ve monogram biçemin neden tercih edildiği konusunda açıklamalar getirilmektedir.Keywords
Logo, Logo Tasarımı, Logotype, Monogram

Abstract

Logo designs are graphic signs that can be created on behalf of any company, institution, organization or even personal product or service that produces products and services, and serve to give it an identity. It may come to mind that a logo design is created by most people, usually with imaginary or abstract drawings. However, when a little research is done, only typographic approaches are preferred in the logo designs of many companies and institutions that are used professionally. In this research, information about logo designs, which is one of the main fields of activity of graphic design, is presented. In the light of the information presented, logotype and monogram forms, which are commonly used typographic approaches in logo design, are examined with examples. In the continuation of the research, the process of Eskişehir Technical University logo design, which is designed in monogram form, is explained and explanations are made about why the monogram style is preferred.Keywords
Logo, Logo Design, Logotype, Monogram

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri