Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MODA TASARIMINDA AKSESUAR OLARAK EŞARP (30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖRNEĞİ)
(SCARF AS AN ACCESSORY IN FASHION DESIGN (30 AUGUST VICTORY DAY EXAMPLE) )

Author : MÜZEYYEN AYGÜN    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 212-223
DOI Number: :
Cite : MÜZEYYEN AYGÜN , (2022). MODA TASARIMINDA AKSESUAR OLARAK EŞARP (30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖRNEĞİ). Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 212-223. Doi: .


Summary

Giysilerin kullanışlı, verimli ve çekici hale getirilmesi için giysiye ilave edilen ya da bedene takılan parçalar aksesuar olarak tanımlanmaktadır. Aksesuarlar hayatı kolaylaştırmak ve kullanan kişilerin ihtişamını göstermek için tasarlanmışlardır. Eşarp, boyuna, omuza ve başa örterek giyilen, sıcaklık, görsellik, dini sebepler ya da saçı temiz, toplu tutmak için kullanılan moda aksesuarıdır. Eşarbın kuru çöllerde toz ve dumanı ağız ve burundan uzak tutmak, sıcak havada teri emmek ve soğuk iklimlerde sıcak tutmak gibi birçok işlevsel kullanımı mevcuttur. Eşarbın geçmişi oldukça mütevazi köklere dayanmaktadır. Eski Mısırlılarla başlayarak Hırvat, Çin ve Fransız kültürlerine kadar uzanan bir geçmişe sahiptir. Geçmişten günümüze sınıf ve statü göstergesi olarak kullanılmıştır. Özellikle Çin ordusu bir sıralama işareti olarak eşarp kullanma konusunda köklü bir geleneğe sahiptir. Askeriyede bireye verilen statü veya pozisyonu ifade etmek için keten, pamuk ve ipekten eşarplar kullanılmıştır. Eşarplar belirli kişiye verilen kadroyu, konumu ve gücü göstermede önemli olmuştur. Eşarbın askeri birliklerde Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı sırasında da kullanımı devam etmiştir. Eşarpların geçmişte özel bir günün anısına o günü hatırlatmak amacıyla da tasarlanarak kullanıldığı görülmüştür. Moda Tasarımında Aksesuar Olarak Eşarp (30 Ağustos Zafer Bayramı Örneği) isimli araştırmanın ana amacı; 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı özgün anı eşarp tasarımları oluşturmaktır. Bu amaca bağlı olarak moda aksesuarlarından olan eşarp u¨ru¨nlerinin farkındalık oluşturma gu¨cu¨nu¨n dikkate alınması, göru¨ntu¨lerin akılda kalıcılığının arttırılması ile 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için anı eşarp tasarımı oluşturmak amaçlanmıştır. Araştırmada genel tarama modeli ile ilgili literatu¨r taranarak tasarımda esin, esinlenme ve esin kaynaklarını yansıtma konusunda bir çerçeve geliştirerek, uygulama ilkelerini ortaya koyarak özgün 30 Ağustos Zafer Bayramı temalı anı eşarp tasarımları oluşturulmuştur.Keywords
Aksesuar, Eşarp Tasarımı, Anı Eşarp, 30 Ağustos Zafer Bayramı

Abstract

The parts added to the clothes or attached to the body to make the clothes useful, efficient and attractive are defined as accessories. Accessories are designed to make life easier and show the magnificence of the people who use them. Scarf is a fashion accessory that is worn to cover the neck, shoulders and head, for warmth, visual appeal, religious reasons or to keep the hair clean and tidy. The scarf has many functional uses such as keeping dust and smoke away from the mouth and nose in dry deserts, absorbing sweat in hot weather and keeping warm in cold climates. The history of the scarf is based on very humble roots. It has a history starting with the ancient Egyptians and extending to Croatian, Chinese and French cultures. It has been used as an indicator of class and status from past to present. The Chinese military, in particular, has a long tradition of using scarves as a rank mark. Scarves made of linen, cotton and silk were used to express the status or position given to the individual in the military. Scarves have been important in demonstrating the cadre, position and power given to a particular person. The scarf continued to be used in military units during the First World War and the Second World War. It has been seen that scarves were designed and used in the past to commemorate a special day, as well as to remind that day. The main purpose of the research named Scarf as an Accessory in Fashion Design (30 August Victory Day Example); It is to create unique memory scarf designs with the theme of August 30 Victory Day. Depending on this purpose, it is aimed to create a memory scarf design in order to take into account the awareness-raising power of scarf products, which is one of the fashion accessories, to increase the memorability of the images, to keep the 30 August Victory Day alive and to transfer it to future generations. In the research, the literature related to the general scanning model was scanned and the original 30 August Victory Day scarf designs were created by developing a framework for inspiration, inspiration and reflecting the sources of inspiration in design, by revealing the application principles.Keywords
Accessory, Scarf Design, Memorial Scarf, August 30 Victory Day

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri