Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GELENEKSEL MİMARİ YAPILARDA FORM ÖZDEŞLİĞİ VE MALZEME FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: HARRAN KÜMBET EVLERİ VE ALBEROBELLO TRULLİ EVLERİ
(AN ANALYSIS ON FORM IDENTITY AND MATERIAL DIFFERENCES IN TRADITIONAL ARCHITECTURAL BUILDINGS: HARRAN DOMED HOUSES AND ALBEROBELLO TRULLI HOUSES )

Author : Nazlı Nisa GÜNEY    
Type :
Printing Year : 2022
Number : 21
Page : 271-282
DOI Number: :
Cite : Nazlı Nisa GÜNEY , (2022). GELENEKSEL MİMARİ YAPILARDA FORM ÖZDEŞLİĞİ VE MALZEME FARKLILIKLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME: HARRAN KÜMBET EVLERİ VE ALBEROBELLO TRULLİ EVLERİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 21, p. 271-282. Doi: .


Summary

Geleneksel mimari tasarımda kullanılan pasif iklimlendirme sistemleri yapı biçim ve malzemesiyle şekillenmektedir. Günümüzde yaşanan enerji krizleri, sürdürülebilir tasarım yaklaşımlarını zorunlu hale getirmiştir. Sürdürülebilir tasarım kararlarının birçoğu geçmiş dönemde inşa edilen geleneksel mimari yapılar incelenerek alınmıştır. Bu çalışmada Türkiye-Şanlıurfa’da yer alan geleneksel Harran Evleri ve İtalya’nın Alberobello şehrinde bulunan Trulli Evleri’nin malzeme ve biçim özellikleri incelenerek, çevreye duyarlı yapı tasarlama konusunda bilgi edinilmiştir. Bu incelemeler yapılırken yapıya biçimini veren iklim ve fiziksel etkilerin yanı sıra, sosyal hayatın da büyük etkisi olduğu görülmüştür. Söz konusu iki yapı tipolojisi incelendiğinde, yapı biçimleri arasında büyük bir benzerlik görülürken, bu benzerliklerin arkasında yatan nedenlerde çeşitli farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. Bu farklılıklar, yere özgü ve sürdürülebilir mimari tasarım anlayışının yalnızca fiziksel unsurlara bakılarak yapılamayacağını, bölge halkının sosyal yaşantısı ve ihtiyaçlarının da göz önüne alınarak yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Harran Evleri inşasında kullanılan ve çatıya ulaşımı kolaylaştıran taş çıkıntılar, Alberobello Evlerinde kullanılan yapboz çatılar, sosyal hayatın mimari biçim üzerindeki etkilerini yansıtan örneklerden birkaçı olarak karşımıza çıkmaktadır.Keywords
Alberobello Trulli Evleri, Harran Kümbet Evleri, Özdeşlik, Malzeme

Abstract

Building form and material have an impact on passive air conditioning systems used in traditional architectural design. Due to the current energy crisis, sustainable design strategies are required. Examining the conventional architectural structures that were built in the past helped designers make many sustainable design choices. In this study, information about designing environmentally friendly buildings was obtained by analysing the material and form characteristics of the traditional Harran Houses near Şanlıurfa in Turkey, and the Trulli Houses near Alberobello in Italy. These research studies have revealed that in addition to the climate and natural forces that shape the building, social life also has a significant influence. When these two building typologies are compared, it becomes clear that the building styles share a lot in common but that there are different explanations for these similarities. These distinctions demonstrate that understanding site-specific and sustainable architectural design requires more than just a focus on the built environment; it also necessitates consideration of the social needs and aspirations of the local populations. Stone protrusions used in the construction of Harran Houses to allow access to the roof, and jigsaw roofs used in Alberobello Houses are examples of how social life affects architectural form.Keywords
Alberobello Trulli Houses, Harran Domed Houses, Identity, Material

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri