Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVİD-19 SALGININDA SOSYAL İZOLASYONDA OLAN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
(CHANGES TO THE NUTRITIONAL HABIT OF THE INDIVIDUALS IN SOCIAL ISOLATION IN THE COVID-19 PANDEMIC )

Author : Nisa Bozar  Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 100-113
DOI Number: :
Cite : Nisa Bozar Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Garipoğlu, (2020). COVİD-19 SALGININDA SOSYAL İZOLASYONDA OLAN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 100-113. Doi: 10.46872/pj.62.


Summary

Amaç: Bu çalışmada global ölçekte etkili olan Covid-19 salgınında, kendini ve toplum sağlığını korumak adına evlerinde sosyal izolasyonda olan bireylerin, beslenme alışkanlıklarını incelemek, izolasyon öncesine göre karşılaştırılarak değişiklikleri saptamak amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Kesitsel türde yapılan bu çalışmada, Covid-19 salgınında Türkiye’de en az 1 haftadır evlerinde sosyal izolasyonda olan 18 yaşından büyük 360 kişiye ulaşılmıştır. Veri toplama aracı olarak, demografik özelliklerin, antropometrik ölçümlerin ve beslenme alışkanlıklarının sorgulandığı 31 sorudan oluşan online bir anket kullanılmış, elde edilen veriler frekans, yüzde dağılımları ve ortalama değerler olarak gösterilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %44,7’sinin izolasyon döneminde vücut ağırlığı artmıştır. İzolasyon öncesinde herhangi bir diyet yapan bireylerin %62,8’i diyetlerini izolasyon döneminde sürdürememişlerdir. Katılımcıların %52’si uyku düzenlerinin bozulduğunu ve %42,2‘si de daha çok uyduğunu belirtmiştir. Bireylerin %42,7’si daha çok çay-kahve içtiğini, %79,4’ü sosyal izolasyon öncesine göre karşılaştırıldığında izolasyon döneminde hazır yemek tüketimini azalttığını belirtmiştir. Besin tüketim sıklıkları incelendiğinde; katılımcıların %42,1’i kek ve kurabiye türü besinlerin tüketimini arttırdığı, % 37,7’si ise börek, poğaça, açma gibi hamur işleri türü besinlerin tüketimini artırdığını belirtmiştir. Katılımcıların, % 26,9’u izolasyon öncesinde düzenli egzersiz yaptığını belirtirken izolasyon döneminde egzersiz yaptığını belirtenler % 32,2’dir. Sonuç: Bu çalışmada, sosyal izolasyon döneminde karbonhidrat ve yağ içeriği yüksek besinlere eğilimin arttığı, uyku düzeninin değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum salgın döneminde sıklıkla gündeme gelen bağışıklık sistemi açısından önemlidir. Sağlıksız besin seçimi ve ağırlık artışı bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyonla mücadelede yetersiz kalabilirKeywords
Covid-19, beslenme, ağırlık artışı, beslenme davranışı

Abstract

Aim: To examine the nutrition and lifestyle behaviours of individuals who are in social isolation in their homes in order to protect themselves and public health in the Covid-19 epidemic, which is effective on a global scale, and to investigate the changes between before and after the isolation. Material and Methods: In this cross-sectional type study, during the Covid-19 epidemic in Turkey has reached 360 people who are in social isolation since at least a week in their homes. An online questionnaire consisting of 31 questions in which demographic characteristics, anthropometric measurements and nutritional habits were questioned was used as data collection tool. The obtained data are shown as frequency, percentage distributions and average values. Results: 44.7% of the participants gained weight during the isolation period. 62.8% of the individuals who dieted before social isolation could not continue their diets during the isolation period. 52% of the participants stated that their sleep patterns were disturbed and 42.2% of them stated that they slept more. 42.7% of individuals stated that they drank more tea and coffee, and 79.4% of them stated that they reduced the consumption of ready meals during the isolation period when compared to the pre-social isolation. When food consumption frequencies are examined; 42.1% of the participants stated that they increased the consumption of cake and cookie-type foods, 37.7% stated that the consumption of pastries increased. While 26.9% of the participants stated that they exercised regularly before isolation, those who stated that they exercised during the isolation period were 32.2%. Conclusion: In this study, it was concluded that the tendency to foods with high carbohydrate and fat content increased period and the sleep pattern changed during the social isolation. This is important in terms of the immune system, which often comes to the fore during the epidemic. Unhealthy food selection and weight gain can weaken the immune system and insufficient to infectionKeywords
Covid-19, nutrition, weight gain, nutrition behavior

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri