Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜKETİCİLERDE TAKLİT ÜRÜN SATINALMA İSTEĞİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ
(CONSUMERS' BUYING PREFERENCES FOR COUNTERFEIT GOODS: THE EFFECTS OF DEMOGRAPHICS, PERSONALITY TYPES AND CONSUMER ETHNOCENTRISM )

Author : Tolga Torun    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 240-251
DOI Number: :
Cite : Tolga Torun , (2020). TÜKETİCİLERDE TAKLİT ÜRÜN SATINALMA İSTEĞİ DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİN, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİN ETKİSİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 240-251. Doi: 10.46872/pj.67.


Summary

Taklit ürün günümüz rekabetçi global piyasaların hem ekonomik olarak hem de sosyal olarak en büyük sorunlarının başında gelmektedir. Dünya genelinde bir çok ürün veya tanınmış markanın gündeminde taklit ile savaş yatmaktadır. Taklit ürünler sadece giyim ya da elektronik sektöründe değil; aynı zamanda yazılım, film endüstrisi ve de yiyecek sektöründe de kendini göstermektedir. Bu amaçla taklit ürünlerin kimler ve ne amaçla satın alındığının tespit edilmesi önemli bir zorunluluk halini almıştır. Tüketicilerin taklit ürünleri tercih etmesinin altında cinsiyet ve ekonomik durum gibi demografik faktörler olduğu gibi ürünün bir sınıfa ait olmak için kullanımı ve algılanan ekonomik tehditler gibi unsurlar yatmaktadır. Bu açıdan araştırmada taklit ürün satınalma isteği üzerinde cinsiyetin, gelirin, kişilik özellikleri ve tüketici etnosentrizmin etkisi incelenmiş ve bu bağımsız değişkenlerin etkileri ortaya koyulmuştur. Çalışmada veriler anket uygulanması ile elde edilmiş ve bu veriler SPSS 16 yardımıyla regresyon analizine tâbi tutularak incelenmiştir.Keywords
taklit ürün, korsan, tüketici etnosentrizmi, 5 faktörlü kişilik envanteri.

Abstract

Counterfeit is both economical and social problems for all economies. Hence, genuine brands are fighting against to piracy and they try to effect countries policy makers to work up counterfeit prevention. However counterfeit is still ongoing in fashion, electronical industry, software digital, movie industry and even in food sector. Therefore, it's important to define poeple who are willingness to buy counterfeit products and what purpose do they need it to buy them. Due to the previous researches, findings have showed that demographics, social concerns and foreign brand phobia have effect on counterfeit demand. In this manner gender, revenue, personality factors and consumer ethnocentrism have been investigated and significant effect is found on willingness to buy counterfeit. The scope of this study, survey method is used to collect datas and regression analyze is used to put forward effects via SPSS 16.Keywords
counterfeit, piracy, consumer ethnocentrism, five point personality inventory.

Advanced Search


Announcements


   Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin  

  TEMMUZ sayısına

  makale

  yükleyebilirsiniz.  Değerli Bilim

  İnsanları!

  Dergimizin

  MAYIS sayısı

  yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri