Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SAYIŞTAY DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ)
(AN EVALUATION ON THE EFFECTIVENESS OF THE SAYIŞTAY (SAMPLE OF ŞANLIURFA METROPOLITAN MUNICIPALITY) )

Author : Cumali ACAR  NURULLAH ALTUN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 252-273
DOI Number: :
Cite : Cumali ACAR NURULLAH ALTUN, (2020). SAYIŞTAY DENETİMİNİN ETKİNLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ). Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 252-273. Doi: 10.46872/pj.71.


Summary

1215 yılında Büyük Özgürlük Şartı’nın (Magna Carta Libertatum) imzalanması ile birlikte ortaya çıkan bütçe hakkı, halkın seçtiği parlamentolar aracılığı ile kamu gelir ve giderlerini belirleme hakkıdır. Bütçe hakkına bağlı olarak ortaya çıkan bütçenin denetlenmesi ihtiyacı beraberinde denetimin etkin olup olmadığı sorusunu ortaya çıkarmıştır. Denetim kuruluşlarının yapısı ve işleyiş biçimi ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Tarihsel süreç içerisinde bütçenin denetlenmesinden sorumlu olan denetim kurumlarının denetimleri belli noktalarda eleştiri konusu yapılmıştır. Türkiye’de bütçenin denetiminden sorumlu kamu kurumu olarak ortaya çıkan Sayıştay, tarih sahnesine 1862 yılında ilk olarak Divan-ı Muhasebat adıyla çıkmıştır. Tarihsel süreç içerisinde çeşitli değişikliklerle beraber günümüz 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile mevcut yapısına kavuşmuştur. Sayıştay’ın yapmış olduğu denetimlerin yeterli olup olmadığı konusunda birçok akademik çalışma yapılmıştır. Özellikle Sayıştay tarafından yapılan denetimlerin uluslararası denetim standartlarına uygun olmadığı, denetimlerin raporlaştırmanın ötesine gitmediği yapılan eleştiriler arasında yer almaktadır. Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’de Sayıştay denetiminin etkinliğini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi özelinde hazırlanan denetim raporları üzerinden ortaya koymaktır.Keywords
Denetim, Etkinlik, Sayıştay, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

Abstract

The budget right that emerged with the signing of the Great Freedom Charter (Magna Carta Libertatum) in 1215 is the right to determine public revenues and expenses through the parliaments elected by the people. The need to audit the budget, which occurred depending on the budget right, raised the question of whether the audit was effective. The structure and functioning of audit firms varies from country to country. The audits of the audit institutions responsible for auditing the budget in the historical process have been criticized at certain points. Sayıştay, emerged as a public institution responsible for auditing budget in Turkey, it has emerged on the history with its first name "Divan-ı Muhasebat" in 1862. With its various changes in the historical process, it has attained its current structure with the Sayıştay Law No. 6085. Many academic studies have been conducted on whether the audits of the Sayıştay are sufficient or not. It is among the criticisms that the audits conducted by the Sayıştay do not comply with the international auditing standards and that the audits do not go beyond reporting. The main purpose of this study the effectiveness of Sayıştay audit Şanlıurfa Metropolitan Municipality in Turkey reveals out special audit reports prepared.Keywords
Audit, Efficiency, Sayıştay, Şanlıurfa Metropolitan Municipality

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri