Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBBİNG, İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ, İŞYERİNDE STALKİNG: İÇERİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA
(MOBBING, WORKPLACE INCIVILITY, AND WORK-RELATED STALKING: COMPARISON IN CONTENT AND EFFECTS )

Author : Nil MADİ  Dr. Sinem CANKARDAŞ, Prof. Dr. Pınar TINAZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 307-316
DOI Number: :
Cite : Nil MADİ Dr. Sinem CANKARDAŞ, Prof. Dr. Pınar TINAZ, (2020). MOBBİNG, İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ, İŞYERİNDE STALKİNG: İÇERİK VE ETKİLERİ ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 307-316. Doi: 10.46872/pj.78.


Summary

Son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, teknolojik ilerleme ve değişim, iş hayatına çeşitli katkılar yanında bazı sorunlar da yansıtmıştır. Sorunlar arasında, işyerinde karşılaşılan olumsuz ve taciz edici davranışlar bulunmaktadır. Bu davranışlardan mobbing (işyerinde psikolojik taciz), işyeri nezaketsizliği ve işyerinde stalking (ısrarlı takip) davranışlarını inceleyerek, bu üç davranış arasındaki benzerlik ve farklılıklar üzerine yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bununla birlikte, karşılaşılan olumsuz davranışların, taciz olup olmadığı, suç teşkil edip etmediği konusunda iş hayatında bilgi eksikliği bulunmaktadır. Maruz kalınan davranışı mobbing olmamasına rağmen mobbing olarak değerlendiren veya tam tersi maruz kaldığı nezaketsiz davranışları olağan kabul edip mobbinge uğradığını fark etmeyen birçok çalışana rastlanmıştır. Taciz edici davranışlar ile sürecin mobbing veya stalking olup olmadığını tespit etme noktasında bilgi eksikliği izlenimi edinilmke. Bu çalışma, betimsel bir araştırma olup, literatür taraması yapılarak, iş hayatında karşılaşılan üç olumsuz ve taciz edici davranışın kavramsal olarak anlatımı, davranışların benzer ve ayırt edici özelliklerini sunmaktadır. Üç davranışın ortak özelliği, hedef alınan kişinin fiziksel veya psikolojik olarak sağlığını, yaşam kalitesini ve etkinliğini olumsuz yönde etkilemesi, işyerinde profesyonelliği tehdit etmesidir. Davranışların sonucunda stres, ayrılma niyetinde artış, iş tatmininde düşüş, işe odaklanma problemleri gibi verimliliği ve üretkenliği olumsuz yönde etkileyen sonuçlar görülmektedir. Bu davranışlar hedef alınan kişinin iş kaybına, işten ayrılmasına, yeni iş olanakları aramak zorunda kalmasına yol açabilmekte olup maddi kayıplara neden olabildikleri söylenebilir. Bu nedenle, örgütlerde özellikle yöneticiler ve İnsan Kaynakları olmak üzere tüm çalışanların farkındalık ve bilgi sahibi olunmasının gerekli ve önemli olduğu, davranışlar arasındaki farkları bilerek gerekli önemlerin alınması ve harekete geçilmesi gerektiği düşünülmektedir.Keywords
mobbing, işyeri nezaketsizliği, işyerinde stalking, işyerinde olumsuz davranışlar, işyerinde şiddet.

Abstract

In recent years, rapid developments, progress, and change in technology have contributed positive outcomes to work-life but also reflected some problems. These problems include negative and harassing behaviors in the workplace. Among these behaviors, mobbing, workplace incivility, and work-related stalking behavior are often confused conceptually, and there is a lack of information at workplaces whether a negative behavior can be considered or classified as harassment or crime. It is observed that many employees who are exposed to negative behaviors at the workplace evaluate behaviors as mobbing even though it’s not mobbing, or contrary, they fail to realize that they have become victims of mobbing since they consider the negative behaviors they have been exposed to as usual. This lack of information makes it difficult for employees to notice and analyze the physical and psychological results caused by these negative and harassing behaviors and to seek their rights accordingly. As descriptive research, based on the literature review, this study presents a conceptual explanation of three behaviors, discusses similarities and distinctive features between them. It is observed that the common feature of three behaviors is that both affect the physical and psychological health, quality of life, and efficiency of the target negatively and threatens professionalism at the workplace. The effects of the behaviors are problems such as job stress, an increase in intention to quit, a decrease in job satisfaction, difficulties in concentration on work that affect efficiency and productivity negatively. In addition, since the target may lose, quit the job, or be forced to seek new job opportunities, there may be financial losses. For this reason, it is concluded that it is essential and critical for all employees, especially managers and Human Resources departments to have and raise awareness to take necessary precautions and act by knowing the differences between behaviors.Keywords
mobbing, workplace incivility, work-related stalking, negative behaviors at the workplace, violence at work.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Mart sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Şubat sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri