Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(THE OPINIONS OF FOREIGN STUDENTS TRAINING IN UNIVERSITY ABOUT THE PROBLEMS OF TURKISH LEARNING: THE EXAMPLE OF NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY )

Author : Füsun Gülderen ALACAPINAR  Mahaman Gazali İSSOUFOU GARBA  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 181-200
DOI Number: :
Cite : Füsun Gülderen ALACAPINAR Mahaman Gazali İSSOUFOU GARBA , (2020). ÜNİVERSİTEDE EĞİTİM GÖREN YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE ÖĞRENMEDE KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 181-200. Doi: 10.46872/pj.79.


Summary

Bu araştırma, Türkiye’de Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğrenim gören ve okumakta olan yabancı öğrencilerin Türkçe öğrenmelerinde ortaya çıkan sorunlarını inceleyerek bu sorunlara yönelik çözüm önerileri sunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada nitel araştırmanın fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2018-2019 akademik yılı güz döneminde farklı bölüm ve sınıf düzeylerinde eğitim gören 11 yabancı uyruklu erkek öğrenciden oluşmaktadır. Elde edilen veriler, yarı yapılandırılmış görüşme tekniğiyle toplanarak içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu veriler ile yabancı öğrencilerin öğrenimleri esnasında terimsel sözcükler, akademik dil, dil bilgisi, yavaş anlama ve alışkanlık eksikliğinde karşılaştıkları sorunlar saptanmıştır. Çalışma sonucunda, akademik Türkçe ve akademik yazma kuralları, yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Türkçe Öğretim Merkezi’nde (TÖMER) dil öğretimi için ayrılan süresinin uzatılması ve dinleme pratiği yapmaları ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Eğitim programı, Kültür, Türkçe öğretimi, Yabancı dil öğretimi.

Abstract

This research aims to examine and provide solutions to the foreign students studying at the University of Necmettin Erbakan in Turkey, facing problems in learning Turkish. In the study, phenomenology (phenomenology) pattern of qualitative research was used. The study group of the research consists of 11 foreign male students studying at different departments and class levels in the fall semester of 2018-2019 academic year. The data obtained were collected by semi-structured interview technique and analyzed by content analysis method. With these data, the problems encountered by foreign students in terms of terminology, academic language, grammar, slow understanding and lack of habit during their studies were identified. As a result of the study, suggestions were made regarding the extension of the time allocated for language teaching and the practice of listening in the Turkish Teaching Center (TÖMER), which was established to teach Turkish to foreign students.Keywords
curriculum, culture, Turkish teaching, foreign language teaching.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri