Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE'NİN SİYASET TARİHİNDE N. ERBAKAN VE REFAH PARTİSİ'NİN ROLÜ
( THE ROLE OF N. ERBAKAN AND THE WELFARE PARTY IN THE POLITICAL HISTORY OF TURKEY )

Author : Namig Mammadov    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 6
Page : 219-226
DOI Number: :
Cite : Namig Mammadov , (2020). TÜRKİYE'NİN SİYASET TARİHİNDE N. ERBAKAN VE REFAH PARTİSİ'NİN ROLÜ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 6, p. 219-226. Doi: 10.46872/pj.83.


Summary

Bu makale, Necmettin Erbakan'ın ve Refah Partisi'nin modern Türkiye'nin siyasi tarihindeki rolünü incelemekte ve analiz etmektedir. Türkiye'de Milli Görüş Hareketi'nin oluşumunda ve gelişiminde ideoloji, sosyal taban ve ana itici güçler ile faaliyetleri de bu makalenin incelenme kısmıdır. Makale ayrıca hareketin önderi, önde gelen bilim adamı ve araştırmacısı, profesör Necmeddin Erbakan'ın rolü de dahil olmak üzere hareketin oluşumunu ve gelişimini etkileyen tarihsel koşulların yanı sıra siyasi arenaya girme nedenleri ve sonuçları da analiz ediyor. N. Erbakan'ın Türkiye'nin siyasi hayatındaki rolü araştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. Refah Partisi'nin ana ideolojisinin faizsiz bir serbest piyasa ekonomisi, üretimin güçlendirilmesi, temel insan haklarının korunduğu adil bir toplumun kurulması vb. olduğu kaydedilmiştir. Refah Partisi (RP), aynı yönü temsil eden Ahmet Tekdal liderliğinde 1983 yılında kuruldu. Siyasi yasakların kaldırılmasının ardından N. Erbakan yeniden parti başkanlığına seçildi. 1990'lar, Milli Görüş hareketinin gelişiminde yeni bir aşamaya geldi ve Refah Partisi'nin itibarı yükselmeye başladı. 1995 seçimlerinde parti oyların yüzde 21'ini kazandı. 1996 yılında N. Erbakan, Tansu Çiller liderliğindeki Doğru Yol Partisi ile koalisyon hükümeti kurdu. Bu hükümet 28 Şubat süreci sonucunda istifa etti ve parti feshedildi. Parti üyeleri Fazilet Partisi'ni kurdu.Keywords
Türkiye, N. Erbakan, Milli Görüş Hareketi, Milli Nizam Partisi, Refah Partisi

Abstract

This article examines and analyzes the role of Najmeddin Erbakan and the Welfare Party in the political history of modern Turkey. The ideology, social base and the main driving forces, as well as its activities in the formation and development of the National Outlook Movement in Turkey is also the part of examine of this article. The article also analyzes the historical circumstances that influenced the formation and development of the movement, including the role of the movement's leader, prominent scientist and researcher, professor Najmeddin Erbakan, as well as the reasons for his entry into the political arena and its consequences. The role of N. Erbakan in the political life of Turkey was investigated and tried to be evaluated. It was noted that, the main ideology of the Welfare Party was a free market economy without interest, the strengthening of production, the establishment of a just society in which basic human rights are protected, and so on. The Welfare Party (WP) was formed in 1983 under the leadership of Ahmet Tekdal, representing the same direction. After the lifting of political bans, N. Erbakan was re-elected party leader. The 1990s marked a new stage in the development of the National Outlook movement and the Welfare Party's reputation began to rise. In the 1995 elections, the party won 21 percent of the vote. In 1996, N. Erbakan formed a coalition government with the True Path Party, led by Tansu Chiller. This government resigned as a result of the February 28 process, and the party was dissolved. The members of the party formed the Virtue Party.Keywords
Turkey, N. Erbakan, Natıonal Outlook Movement, National Order Party, Welfare Party

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Ocak sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Kasım sayısı yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905394682758 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri