Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DIVAN EDEBIYATI ŞAIRI VE ŞARIHI PROF. DR. AMIL ÇELEBIOĞLU’NUN METIN ŞERHI DERSI, DERS ANLATIMLARINDA KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE NÜKTELER
(Divan Literature Poet and Commentator Prof. Dr. Amil Çelebioğlu's Text Commentary Lesson, Methods Used in Lecture and Humorous Stories )

Author : bekir sarıkaya    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 184-212
DOI Number: :
Cite : bekir sarıkaya , (2020). DIVAN EDEBIYATI ŞAIRI VE ŞARIHI PROF. DR. AMIL ÇELEBIOĞLU’NUN METIN ŞERHI DERSI, DERS ANLATIMLARINDA KULLANDIĞI YÖNTEMLER VE NÜKTELER. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 184-212. Doi: 10.46872/pj.85.
    


Summary

Düzanlatım yöntemini kullanan öğretici kendi bilgisini duyuşunu ve becerilerini, öğrencinin alanıyla ilgili kavramları, olguları ve ilkeleri alması, tepkide bulunması ve uyarılması için sunar. Düzanlatımda olguları, ilkeleri, kuralları, ölçütleri, kuramları ve sınıflamaları kullanır. Planını hazırlarken bu kavramlara göre hareket eder. Bütün anlatım türleri gibi düzanlatım da bilgi vermek, bilginin gerekliliği için öğrenciyi ikna etmek, öğrencinin bulunduğu alandan zevk almasını sağlamak gibi bazı hedef davranışların kazanılmasını sağlar. Düzanlatımı kullanan öğretici, mantıklı düşünmeli ve tutarlı, geçerli, güvenilir önermelerle hem iç tutarlılığa hem de olgusal tutarlılığa dikkat etmelidir. Konu tanımlarla, örneklerle ve karşılaştırmalarla açıklığa kavuşturulurken, istatistiklerle ve uzman görüşleriyle sağlamlaştırılmalıdır. Nükte, fıkra, espri, anı vb. ile öğrenci uyanık ve zinde tutulmalıdır. Aynı zamanda tanımlar, örnekler ve karşılaştırmalar ise hedefe uygun, anlaşılabilir, içerikle ilgili, ilginç, ne uzun ne kısa, gerçeğe ve öğrencinin yaşına seviyesine cinsiyetine uygun olmalıdır. Prof. Dr. Amil Çelebioğlu hocamızın metin şerh ederken yukarıdaki bilgileri uyguladığı görülür. Amacımız, hem derslerde aktarılan divan edebiyatı bilgilerini sunmak hem de ders anlatımında kullanılan düzanlatım metodu ile program geliştirme kitaplarının bize sunduğu bilgiler arasındaki ortak noktaları belirlemektir. Beyitlere uygun olarak anlatılan nükteler, anılar, fıkralar, hayal mahsulü denilen birçok durumun aslında gerçek olduğunu ifade eden edebiyat mazmunlarının açıklandığı kısımlar ve anlam bakımından bütün yönleriyle irdelenen beyitteki kelimeler vb. Metin Şerhi dersini ilgi çekici h?le getirirdi. Düzanlatım türü başlığı altında hazırlanan yazıdaki örnekler, Prof. Dr. Amil Çelebioğlu hocamızın Metin Şerhi dersinde tutulmuş Ders Notları’ndan alınan örneklerdir. Bu çalışmanın aynı zamanda divan edebiyatı dersine giren hocalarımıza gözlerinden kaçırdığı bazı durumları hatırlatmasını, bunun yanında yeni başlayanlar için bir ışık olmasını ümit ediyorum.Keywords
Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, düzanlatım, divan edebiyatı, metin şerhi.

Abstract

The instructor who uses direct instruction method presents his own knowledge and skills to take the concepts, facts and principles of the student, to react and stimulate. Uses facts, principles, rules, criteria, theories and classifications in direct instruction. When preparing his plan, he acts according to these concepts. Like all types of narration, providing information in direct instruction enables the acquisition of intended behaviors such as persuading the student for the necessity of the information and ensuring that the student enjoys the area where he is located. The instructor who uses direct instruction method should think logically and pay attention to both internal consistency and factual consistency through consistent, valid, reliable propositions. The subject should be clarified with definitions, examples and comparisons, and should be reinforced with statistics and expert opinions. With the help of literary texts such as wit, jokes, jokes, memories, the student should be kept awake and fit. At the same time, definitions, examples and comparisons should be appropriate for the target, age of the student, gender, and reality. It is expected to be understandable, content related, interesting. Prof. Dr. Amil Çelebioğlu appears to apply the above information while commenting on the text. Our aim is both to present the divan literature information transferred in the lessons and to determine the common points between the direct instruction method used in the lecture and the information provided by the program development books. Literary mazims who say that is actually real The parts in which the literary mazmuns who stated that wits, memories, jokes, and many situations thought to be imaginary in accordance with couplets is actually real and the words in the couplet, which were examined in all aspects in terms of meaning, would bring the "Text Commentary Lesson" interesting. The examples in the article prepared under the title of direct instruction are examples taken from Prof. Dr. Amil Çelebioğlu's Lecture Notes held in the text annotation. I hope that this study will also remind our teachers who have attended Divan Literature lessons about some of the situations they have missed, as well as a light for beginners.Keywords
Prof. Dr. Amil Çelebioğlu, direct instruction, divan literature, text commentary

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri