Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA (1923-2019)
(AN EMPİRİCAL STUDY ON VALİDİTY OF UNEMPLOYMENT HYSTERİA HYPOTHESİS İN TURKEY (1923-2019) )

Author : Gökhan KONAT  Tayfur BAYAT, Mehmet TEMİZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 1-8
DOI Number: :
Cite : Gökhan KONAT Tayfur BAYAT, Mehmet TEMİZ, (2020). TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK HİSTERİSİ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE AMPRİK BİR ÇALIŞMA (1923-2019). Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 1-8. Doi: 10.46872/pj.87.
    


Summary

Histeri hipotezini savunucularından Blanchard ve Summers (1986), konjonktürel arz şoklarının işsizliği yapısal değişimlere uğratarak uzun dönemde işsizlik oranları üzerinde kalıcı bir etki oluşturacağını ve doğal işsizlik haddini yukarı çekeceğini öne sürmüşlerdir. İşsizlik histerisi olarak adlandırılan bu mekanizma kısaca işsizlik oranlarının durağan olmaması, ortalamasına geri dönme özelliği taşımaması yani birim kök sürecine sahip olması şeklinde açıklanmaktadır. Başka bir ifadeyle işsizlik histerisi; işsizlik oranlarının uzun dönemde bir denge düzeyine yakınsamak yerine dengeden uzaklaşan bir seyir izlemesidir. Bu araştırmanın amacı, Türkiye için işsizlik histerisi hipotezinin varlığını test etmektir. Bu doğrultuda, 1923-2019 tarih aralığında gerçekleşen yıllık işsizlik oranları verisi kullanılmıştır. 1923’ten 1988 yılına kadarki sürede Türkiye için resmi kaynaklarda mevcut olmayan işsizlik rakamlarına ilişkin veriler, Bulutay (1995)’in çalışmasından temin edilmiştir. 1989 yılı ve sonrasındaki veriler Türkiye İstatistik Kurumu veri tabanından elde edilmiştir. Türkiye için işsizlik oranı serisinin durağanlığını test etmek üzere, Christopoulos ve Leon-Ledesma (2011) tarafından literatüre kazandırılan Kesirli Frekanslı Fourier ADF Birim Kök Testi uygulanmıştır. Oluşturulan trigonometrik terimler anlamlı bulunmuştur. Birim kök testi sonuçlarına göre sıfır hipotezinin reddedilemediği yani işsizlik serisinin durağan olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca frekans değerine göre de serideki yapısal değişim kalıcı özellik göstermektedir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye için 1923-2019 yıllarını içeren süreçte işsizlik oranları için histeri hipotezinin geçerli olduğuna yönelik kanıtlar sunmaktadır.Keywords
İşsizlik Histerisi, Birim Kök Testi, Kesirli Frekanslı Fourier ADF

Abstract

Blanchard and Summers (1986), one of the proponents of the hysteria hypothesis, argued that cyclical supply shocks would create structural changes in unemployment and create a lasting effect on unemployment rates in the long term and would bring up the natural unemployment rate. This mechanism, called the unemployment hysteria, is briefly described as the fact that unemployment rates are not stable, do not have the ability to return to its average, ie have a unit root process. In other words, the unemployment hysteria is that unemployment rates follow a shift away from balance rather than converging to a level of equilibrium in the long run. The purpose of this research is to test the hypothesis for the existence of unemployment hysteria for Turkey. Accordingly, annual unemployment rate data for the period 1923-2019 were used. Data during the period 1923 to 1988 for Turkey, which is not available in the official source, were obtained from the study of Bulutay (1995). The data in and after 1989 were obtained from the Turkey Statistical Institute data base. To test the stability of the unemployment rate series for Turkey, Fractional Frequency Fourier ADF unit root test introduced by Christopoulos and Leon-Ledesma (2011) was applied. The generated trigonometric terms were significant. According to the results of the unit root test, it was concluded that the null hypothesis could not be rejected, ie unemployment series is not stationary. In addition, according to the frequency value the structural change in the series is permanent. Obtained results in the process covering the years 1923-2019, offers evidence that hypothesis of hysteria is valid for unemployment rates of Turkey.Keywords
Unemployment Hysteresis, Unit Root Test, Fractional Frequency Fourier ADF

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri