Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE KARANTİNA GÜNLERİ GÖSTERİSİ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ
(THE SPECTACLE OF QUARANTINE DAYS IN TURKEY: A CONTENT ANALYSIS ON TURKISH CONSUMERS )

Author : Z. Cansu Rendeci    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 9-22
DOI Number: :
Cite : Z. Cansu Rendeci , (2020). TÜRKİYE’DE KARANTİNA GÜNLERİ GÖSTERİSİ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 9-22. Doi: 10.46872/pj.88.
    


Summary

Dünyanın dengelerini değiştiren yeni tip Corona virüs salgını pek çok açıdan incelenmeye başlamıştır. Çin’de başlayan salgın kısa bir süre içerisinde dünyanın hemen hemen her yerini etkisi altına almıştır. Bu kapsamda alınan önlemler gönüllü veya zorunlu karantina uygulamalarına odaklanmıştır. Bu odaklanmanın sonucunda, post modern toplumların tüketim odağında bazı değişmeler olduğu fikri sıklıkla konuşulur hale gelmiştir. Öyle ki eve kapanan bireyler günlük alışkanlıklarını büyük ölçüde değiştirmek zorunda kalmıştır. İşe gitmek yerine evden çalışmak, dışarıda yemek yerine evde yemek yapmak veya tüketimin kalbi olarak görülen alışveriş merkezlerine gitmek yerine çevrimiçi alışverişe mecbur kalmak sıklıkla konuşulan konular haline gelmiştir. Bu bağlamda, sosyalleşme ihtiyacı da bireyleri zaten çok kullanılan sosyal medya platformları üzerinden daha çok paylaşıma itmiştir. Tüketimin şartlarını belirlediği ve kültür haline geldiği toplumlarda böylesi bir kesintinin tüketim toplumlarını nasıl değiştirdiği sorusu da bu çalışmanın temelini oluşturmaktadır. Çalışmanın araştırma kısmı için seçilen platform Instagram olup karantina dönemi ve Corona virüse ilişkin dört tane hashtag seçilerek toplam 1.540 Instagram gönderisi içerik analizine tabi tutulmuştur. İncelemenin değişen tüketim alışkanlıklarının nasıl yansıtıldığını belirlemesi için çalışmanın literatür taraması kısmında tüketim toplumu ve gösteri toplumu kavramları üzerinde durulmuştur. İncelemenin sonucunda gösteri toplumu ve tüketim toplumu kavramları için tanımlayıcı nitelikte olan özelliklerin karantina döneminde de geçerliliğini koruduğu görülmüştür.Keywords
Corona virüs, tüketim toplumu, tüketim kültürü, gösteri toplumu.

Abstract

Changing the balances of the world, the novel Corona virus outbreak is investigated from various aspects. The outbreak started in China and quickly spread throughout the world. Within this scope, preventative measures focus on voluntary or enforced implementations of quarantines. Consequently, the discussion of changes in consumption habits of postmodern societies become quite common as well. This is because individuals, who were confined to the walls of their homes had to change their daily habits substantially. Working from home, instead of going to workplaces, cooking at home, instead of dining out or shopping online, instead of going to shopping malls, which are deemed to be the heart and soul of consumption, become widely mentioned topics. In this context, the need to socialize also drove individuals to share more posts on social media platforms, which were already highly used. The question of how such disruption change consumer societies, where consumption determines conditions and becomes a culture itself, represents the foundation of this study. To that end, Instagram is the selected social media platform for the research purposes. A total of four hashtags concerning Corona virus is selected and a total of 1,540 Instagram posts are subjected to a content analysis. In order to determine how the changing consumption habits are reflected, concepts of consumer society and the society of the spectacle are covered in the literature review. As a result, the descriptive characteristics of consumer society and society of the spectacle appear to preserve their validities, even during a challenging time such as the corona virus outbreak and relevant quarantine.Keywords
Corona virus, consumer society, consumer culture, society of the spectacle.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri