Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SIGNIFICANCE OF HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPABILITIES ON ECONOMIC GROWTH OF THE GAMBIA
(SIGNIFICANCE OF HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPABILITIES ON ECONOMIC GROWTH OF THE GAMBIA )

Author : Musa Sawaneh    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 23-36
DOI Number: :
Cite : Musa Sawaneh , (2020). SIGNIFICANCE OF HUMAN CAPITAL AND SOCIAL CAPABILITIES ON ECONOMIC GROWTH OF THE GAMBIA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 23-36. Doi: 10.46872/pj.89.
    


Summary

Çok zamanlardan beri ekonomik büyüme, her ülkedeki makroekonomik politika yapıcılar için başlıca endişe kaynağı olmuştur. Beşeri sermayesinin bu endişelere ulaşmadaki önemi, çağdaş kalkınma ekonomisi alanında dalgalar yaratmaktadır. Pek çok teorik ve ampirik kanıt, beşeri sermaye birikiminin (eğitim ve sağlık) ve kolektif yeteneklerinin ekonomik kalkınma için hayati değişkenler olduğunu göstermiştir. Bu makale, 1990-2019 yılları arasında Gambiya'nın ekonomik büyümesi üzerindeki insan sermayesi ve sosyal yeteneklerinin önemi ile ilgili mevcut literatürü araştırmaktadır. Yıllık zaman serileri ekonomik verilerini kullanarak, durağanlığı, reddi ve Granger nedensellik hipotezinin kabulü ve Johansen'in eşbütünleşme testinin sıfır hipotezinin reddedilmesi. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM) modeli uygulanmış ve bulgular eğitim ile GSYİH arasında uzun vadede pozitif, kısa vadede ise çift yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, politika yapıcılara Gambiya'nın ekonomik büyümesini iyileştirmek için modern teknolojilerle erişilebilir ve kaliteli eğitimi teşvik edecek stratejik ve ihtiyatlı politikalar oluşturmalarını tavsiye ettik. İnsana yapılan yatırımın bir ülkenin ekonomik büyümesine dönüştüğü varsayımıyla sonuca vardır.Keywords
Ekonomik Büyüme, Beşeri Sermaye, Gambiya, ADF, Granger Nedensellik, Eşbütünleşme, Vektör Hata Düzeltme Modeli Testi

Abstract

Since time immemorial, economic growth has been a chief concern for macroeconomic policymakers in every country. The significance of human capital in achieving these concerns is making waves in the space of contemporary development economics. Much theoretical and empirical evidence has shown that human capital accumulation (education and health) and their collective capabilities are a vital variable for economic development. This paper investigates the existing literature on the importance of human capital and social capabilities on the economic growth of the Gambia from 1990- 2019. Using annual time series economic data, we applied the econometric techniques of the ADF test to prove stationarity, rejection, and acceptance of the hypothesis of Granger causality and rejection of the null hypothesis of Johansen’s cointegration test. The Vector Error Correction Model (VECM) model was conducted, and the findings indicated a positive relationship between education and GDP in the long-run and a bidirectional relationship in the short-run. Thus, we recommended the policymakers to create strategic and prudent policies that would promote accessible and quality education with modern technologies to improve the economic growth of The Gambia. We concluded on the premise that investment in people translates to a country's economic growth.Keywords
Economic Growth, Human Capital, The Gambia, ADF, Granger Causality, Cointegration, Vector Error Correction Model Test

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri