Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK VE YAŞAM TATMİNİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(The Study of Optimism-Pessimism and Life Satisfaction in Terms of Demographic Variables During the Covid-19 Pandemic Period )

Author : Suzan URGAN  Pınar Erdoğan, Ayşe Atar  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 263-278
DOI Number: :
Cite : Suzan URGAN Pınar Erdoğan, Ayşe Atar, (2020). COVID-19 PANDEMİ DÖNEMİNDEKİ İYİMSERLİK-KÖTÜMSERLİK VE YAŞAM TATMİNİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 263-278. Doi: 10.46872/pj.95.


Summary

Bu çalışmanın amacı, Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını etkilerinin hissedildiği ilk üç ayda gerçekleşen iyimserlik, kötümserlik ve yaşam tatmin düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmadaki diğer amaç katılımcıların demografik değişkenlerine göre iyimserlik-kötümserlik ve yaşam tatmin düzeyleri arasında bir farklılık olup olmadığının ortaya konulmasıdır. Bu amaçla 412 katılımcıdan anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada toplanan verilere yapılan analizler sonucunda, katılımcıların iyimserlik, kötümserlik ve yaşam tatmini düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Genel iyimserlik ve yaşam tatmini düzeyi genel kötümserlik düzeyinden yüksektir. Kadınların kötümserlik düzeyi erkeklerin kötümserlik düzeyinden, evli katılımcıların yaşam tatmin düzeyi bekâr katılımcıların yaşam tatmin düzeyinden, beyaz yakalı çalışan grubun iyimserlik ve yaşam tatmini düzeyi de diğer katılımcıların iyimserlik ve yaşam tatmin düzeyinden daha yüksek olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca en düşük gelir grubuna dahil olan katılımcıların yaşam tatmin düzeyinin tüm gruplardan daha düşük düzeyde olduğu ve bu düşük gelir grubuna sahip katılımcıların en yüksek kötümserlik düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir.Keywords
Salgınlar, İyimserlik, Kötümserlik, Yaşam Tatmini, Covid-19

Abstract

The Objective of this study is to determine the levels of optimism, pessimism and life satisfaction in the first three months when the effects of the Covid-19 epidemic that emerged in China in December 2019 and spread all over the world. Another objective of the study is to reveal whether there is a difference between optimism-pessimism and life satisfaction levels according to the demographic variables of the participants. For this purpose, data were collected from 412 participants using questionnaire technique. As a result of the analyzes made on the data collected in the study, significant differences were found among the participants' levels of optimism, pessimism and life satisfaction. General optimism and life satisfaction levels are higher than general pessimism. It was revealed that the pessimism level of the women is higher than the pessimism level of the men, the life satisfaction level of the married participants is higher than the life satisfaction level of the single participants, and the optimism and life satisfaction level of the white-collar working group is higher than the optimism and life satisfaction level of the other participants. In addition, it was determined that the life satisfaction level of the participants in the lowest income group is lower than all the groups, and the participants with this low income group have the highest level of pessimismKeywords
Outbreaks, Optimism, Pessimism, Life Satisfaction, Covid-19

Advanced Search


Announcements


    ARALIK SAYISI

    Değerli Bilim İnsanları, Aralık Sayımız İçin Makalenizi 01 Aralık Tarihine Kadar Yükleyebilirsiniz.    EYLÜL SAYISI 

    Değerli Bilim İnsanları, Eylül Sayımız Yayınlanmıştır.Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905375792878 Fax :
Email :journalpearson@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri