Pearson Journal Of Social Sciences & Humanities

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FINTECH VS TECHFIN: YENI BIR İŞBIRLIĞI ŞEKLI, FINANSAL TEKNOLOJI ŞIRKETLERI ARASINDA AYRINTILI BIR KARŞILAŞTIRMA
(FINTECH vs TECHFIN: A New Form of Coopetition, Detailed Comparison between Financial Technology Firms )

Author : Ovais Vohra    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 7
Page : 37-49
DOI Number: :
Cite : Ovais Vohra , (2020). FINTECH VS TECHFIN: YENI BIR İŞBIRLIĞI ŞEKLI, FINANSAL TEKNOLOJI ŞIRKETLERI ARASINDA AYRINTILI BIR KARŞILAŞTIRMA. Pearson Journal of Social Sciences - Humanities, 7, p. 37-49. Doi: 10.46872/pj.96.
    


Summary

Günümüzde dijital dönüşüm, iş hayatının birçok alanında gözlemlenmektedir. Dijitalleşme süreci, özellikle Covid-19 salgınından sonra giderek hız kazanmıştır. Dijitalleşme, bugün itibariyle bir işletmenin tüm işlevlerini kapsamış durumdadır. Finans alanı da bu alanların başında gelmektedir. Teknolojideki büyük gelişmeler finans dünyasını da yakında etkilemiştir ve bugün finansal teknolojiler adı verilen yeni bir iş modelini ortaya çıkarmıştır. Finansal teknoloji şirketleri nispeten yeni olmalarına rağmen, bu alandaki rekabet son derece yıkıcı olarak ifade edilebilir. Finansal teknolojiler alanında şu anda klasik bankacılık hizmetleri veren bankalar ile müşterileri için özel çözümler üreten fintech ve techfin şirketleri rekabet içindedir. Yarışmada her bir oyuncunun farklı bir güçlü ve zayıf yönü bulunmaktadır. Örneğin, fintech şirketleri, özelleştirilmiş hizmet alanları sağladıkları için müşteri ihtiyaçlarını bankalardan daha iyi karşılarlar, ancak nispeten küçük kuruluşlar oldukları için müşteriler onlarla büyük montanlı işlem yapmaktan çekinebilmektedirler. Techfin şirketleri, fintech şirketlerinden daha büyük ve itibarlı marka değerine sahip olsalar da, fintech'lere kıyasla finans alanında yenilikçi çözümler üretmek konusunda yetersiz kalabilmektedirler. Sektörün en köklü oyuncuları olan bankalar, görece daha büyük varlık yapıları ve güçlü marka değerlerine rağmen, fintech ve techfin şirketlerine göre yenilikçi hizmetler üretmede geride kalmaktadır. Bu çalışmada sektördeki dijitalleşme süreci detaylı bir şekilde incelenerek finansal teknolojiler sektöründeki bu 3 aktör ve ilişkileri detaylı bir şekilde analiz edilmiştir. Analiz sonucunda finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren firmaların gelecekte hayatta kalabilmeleri, birbirleriyle yıkıcı bir şekilde rekabet etmek yerine birbirlerinin eksikliklerini tamamlayacak başarılı işbirliğine bağlıdır.Keywords
Fintech, Techfin, Dijitalleşme, Finansal Teknolojiler, İşbirliği, Bankacılık Sistemi.

Abstract

Nowadays, digital transformation is experienced in many areas of business life. The digitization process has accelerated especially after the Covid-19 pandemic. Digitalization has covered all functions of an enterprise as of today. Finance comes first among these areas. Huge advances in technology have also affected the financial world, and today a new business model called financial technologies has emerged. Although financial technology companies are relatively new, competition in this area is extremely destructive. In the field of financial technologies, banks currently providing classical banking services and fintech and techfin companies that produce customized solutions for their customers are in competition. Each actor has a different strength and weakness in the competition. For instance, fintech companies meet customer needs better than banks because they provide customized service areas, but since they are relatively small organizations, customers may hesitate to involve with large amount of transactions. Although Techfin companies are larger and have more reputable brand value than fintech companies, they may also be insufficient to produce innovative solutions in the financial field when compared to fintechs. Banks, which are the most established players in the sector, fall behind in producing innovative services compared to fintech and techfin companies despite of their relatively larger asset structure and strong brand values. In this study, the digitalization process in the sector is examined in detail and these 3 actors in the financial technologies sector and their relations are analzyed in detail. As a result of the analysis, the survival of companies operating in the field of financial technologies in the future depends on their successful cooperation to complement each other's shortcomings instead of competing with each other harshly.Keywords
Fintech, Techfin, Digitalization, Financial Technologies, Coopetition, Banking System.

Advanced Search


Announcements


     Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin  Aralık sayısına makale yükleyebilirsiniz.    Değerli Bilim İnsanları! Dergimizin Ekim sayısı yayınlanmıştır.

     


Address :19 Mayıs Mahallesi, 34360 Şişli, İstanbul, TURKEY
Telephone :+905467292493 Fax :
Email :pearsonjournal@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri