[1]
YÜCEBALKAN, B. 2020. ENDÜSTRİ 4.0’DAN ENDÜSTRİ 5.0’A GEÇİŞ SÜRECİNE GENEL BAKIŞ. PEARSON JOURNAL. 5, 9 (Eki. 2020), 241–250. DOI:https://doi.org/10.46872/pj.181.