[1]
AĞAOĞLU, R.A. 2023. Ta’dîl Lafızlarından “Lâ be’se bihi” Kavramı ve Kullanımı. PEARSON JOURNAL. 8, 23 (Mar. 2023), 48–65. DOI:https://doi.org/10.5281/zenodo.7777186.