(1)
ERGÜL GÜVENDİ, N. Kişiler, Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Dijital Aktivizm Ve Göç. PEARSON 2023, 8, 618-624.