(1)
YILDIRIM , A.; HACİBEKİROĞLU, A. Türklerin İslamiyet’i Kabulünden Sonra Arap Dilinin Türk Diline Tesiri. PEARSON 2023, 8, 717-732.