(1)
KARDAŞLAR , A. Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Kırılgan Ekonomiler İçin İncelenmesi: Fourıer Durağanlık Ve Eşbütünleşme Analizleri. PEARSON 2023, 8, 733-747.