(1)
YILMAZ, F.; KOÇYİĞİT, N. Akademik Başarıda Zoom Yorgunluğu’nun Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. PEARSON 2023, 8, 806-821.