ERATA, F., & ÖZBEY, S. (2020). OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. PEARSON JOURNAL, 5(9), 125–151. https://doi.org/10.46872/pj.171