GÜLSAR, Z. (2022). ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA UYGULANAN BARAJ PUANLARININ KALDIRILMASININ ÖĞRENCİ TERCİH MOTİVASYONUNA ETKİSİ. PEARSON JOURNAL, 7(22), 85–105. https://doi.org/10.46872/pearson.395