YEGİN, Y. T., & KAPTAN , A. Y. (2023). Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri. PEARSON JOURNAL, 8(25), 600–617. https://doi.org/10.5281/zenodo.8365964