ÇELİK, S. (2023). Telafi Edici Ve Etkinlik Hipotezlerine Dair Ampirik Kanıtlar: Kırılgan Beşli Örneği . PEARSON JOURNAL, 8(25), 625–642. https://doi.org/10.5281/zenodo.8365713