ERGÜL GÜVENDİ, N. (2023). Kişiler, Kültürlerarası İletişim Perspektifinden Dijital Aktivizm ve Göç. PEARSON JOURNAL, 8(25), 618–624. https://doi.org/10.5281/zenodo.8364922