AYOUBI, M. M., & AYOUBI, S. B. A. (2023). Afganistan’daki Özel Üniversitelerde Örgüt Kültürünün İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. PEARSON JOURNAL, 8(25), 663–670. https://doi.org/10.5281/zenodo.8370083