YILDIRIM , A., & HACİBEKİROĞLU, A. (2023). Türklerin İslamiyet’i Kabulünden Sonra Arap Dilinin Türk Diline Tesiri. PEARSON JOURNAL, 8(25), 717–732. https://doi.org/10.5281/zenodo.10045327