KARDAŞLAR , A. (2023). Satınalma Gücü Paritesi Teorisinin Kırılgan Ekonomiler İçin İncelenmesi: Fourıer Durağanlık ve Eşbütünleşme Analizleri. PEARSON JOURNAL, 8(25), 733–747. https://doi.org/10.5281/zenodo.10050720