YILMAZ, F., & KOÇYİĞİT, N. (2023). Akademik Başarıda Zoom Yorgunluğu’nun Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. PEARSON JOURNAL, 8(26), 806–821. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407483