DURSUN, E. (2023). Depremin Yaş Dönemlerine Göre Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri ve Hemşirelik Bakımı. PEARSON JOURNAL, 8(26), 800–805. https://doi.org/10.5281/zenodo.10407355