TAŞDEMİR, C. (2023). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimle Verilen Matematik Derslerine ilişkin Tutumlarının İncelenmesi . PEARSON JOURNAL, 8(26), 905–919. https://doi.org/10.5281/zenodo.10441239