AĞAOĞLU, Reşat Ahmet. 2023. “Ta’dîl Lafızlarından ‘Lâ be’se bihi’ Kavramı Ve Kullanımı”. PEARSON JOURNAL 8 (23):48-65. https://doi.org/10.5281/zenodo.7777186.