KIZILBOĞA DURSUN, Fatma, ve Rukiye TÜRK DELİBALTA. 2023. “Ebelikte Holistik Yaklaşımın Doğuma Ekisi”. PEARSON JOURNAL 8 (25):481-85. https://doi.org/10.5281/zenodo.8362209.