ÇELİK, Süleyman. 2023. “Telafi Edici Ve Etkinlik Hipotezlerine Dair Ampirik Kanıtlar: Kırılgan Beşli Örneği”. PEARSON JOURNAL 8 (25):625-42. https://doi.org/10.5281/zenodo.8365713.