MISIROĞLU, Derya. 2023. “Türkiye’de Z Kuşağının Siyasal Katılım Süreçlerinin Değerlendirilmesi”. PEARSON JOURNAL 8 (26):748-60. https://doi.org/10.5281/zenodo.10394338.