ERATA, F. ve ÖZBEY, S. (2020) “OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMUNA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ”, PEARSON JOURNAL, 5(9), ss. 125–151. doi: 10.46872/pj.171.