GÜLSAR, Z. (2022) “ÜNİVERSİTE SINAVLARINA HAZIRLANAN ÖĞRENCİLERİN HEDEFLERİNE ULAŞMALARINDA MOTİVASYONUN ROLÜ”, PEARSON JOURNAL, 7(20), ss. 201–213. doi: 10.46872/pj.540.