ÖZÜDOĞRU, B. (2022) “TOPLUMSAL BİR KAVRAM OLARAK MİTLER VE MODERN DÜNYANIN YENİ MİTLERİ”, PEARSON JOURNAL, 7(22), ss. 154–166. doi: 10.46872/pearson.401.