YEGİN, Y. T. ve KAPTAN , A. Y. (2023) “Grafik Tasarım Ana Sanat Atölye Dersleri Veren Öğretim Elemanlarının Fotoğraf Okuma Yöntemleri ile Fotoğrafik İmge Üretimi Üzerine Görüşleri”, PEARSON JOURNAL, 8(25), ss. 600–617. doi: 10.5281/zenodo.8365964.