ÇELİK, S. (2023) “Telafi Edici Ve Etkinlik Hipotezlerine Dair Ampirik Kanıtlar: Kırılgan Beşli Örneği ”, PEARSON JOURNAL, 8(25), ss. 625–642. doi: 10.5281/zenodo.8365713.