YILDIRIM , A. ve HACİBEKİROĞLU, A. (2023) “Türklerin İslamiyet’i Kabulünden Sonra Arap Dilinin Türk Diline Tesiri”, PEARSON JOURNAL, 8(25), ss. 717–732. doi: 10.5281/zenodo.10045327.